Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Íslíonn féar saorga cúlchlós féir

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

ag leagan féar móna saorga faiche móna sintéiseach

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Faiche féar glas in aice le loch, crainn pailme agus glasa ar chúlra faoin spéir scamallach i ngairdín na páirce poiblí